TƯỜNG GẠCH

-50%
Mã SP đang cập nhật

Số lượng tồn: 24.48m2

329.000 
-50%
Mã SP đang cập nhật

Số lượng tồn: 8.32m2
Lưu tại showroom Cầu Diễn

1.538.460 
-45%
Mã SP đang cập nhật

Số lượng tồn: 5.76m2
Lưu tại Showroom Cầu Diễn

650.980 
-45%
Mã SP đang cập nhật

Số lượng tồn: 5.12m2

Lưu tại showroom Cầu Diễn

650.980 
-35%
Mã SP đang cập nhật

Tên sản phẩm: HORIZON SAND
Mã sản phẩm: SR5059D
Nhà sản xuất : Goucera 
Xuất xứ: Malaysia 
Kích thước: 300x600mm 
Độ dày : 9.5mm 
Ứng dụng : Ốp tường và lát sàn

279.000 
-37%
Mã SP đang cập nhật

Tên sản phẩm: Basaltina Calcite Natural 
Mã sản phẩm: YF6004A 
Nhà sản xuất : Goucera 
Xuất xứ: Malaysia 
Kích thước: 600x600mm 
Độ dày : 9.5mm 
Ứng dụng : Ốp tường và lát sàn

399.000 
-50%
Mã SP đang cập nhật

Kiểu dáng : gạch mờ 
Kích thước: 300x600mm 
Xuất xứ:Malaysia
 

180.000 
-35%
Mã SP đang cập nhật

Tên sản phẩm: Rainstone Charcoal 
Mã sản phẩm: YR5050D 
Nhà sản xuất : Goucera 
Xuất xứ: Malaysia 
Kích thước: 600x600mm 
Độ dày : 9.5mm 
Ứng dụng : Ốp tường và lát sàn

279.000 

GẠCH LÁT SÀN

-50%
Mã SP đang cập nhật

Số lượng tồn: 43.52
Lưu tại: Showroom Cầu Diễn

485.000 
-35%
Mã SP đang cập nhật

Tên sản phẩm:60P012B
Mã sản phẩm:LISBON GREY NAT
Xuất xứ: MALAYSIA
Kích thước: 600x600mm
Độ dày : 11.5 mm
Ứng dụng : Ốp tường và lát sàn

279.000 
-35%
Mã SP đang cập nhật

Tên sản phẩm:60P012C
Mã sản phẩm:LISBON DENIM NAT
Xuất xứ: MALAYSIA
Kích thước: 600x600mm
Độ dày : 11.5 mm
Ứng dụng : Ốp tường và lát sàn

279.000 
-35%
Mã SP đang cập nhật

Tên sản phẩm: JAMAICA GREY NAT
Mã sản phẩm: 60P014A
Xuất xứ: Malaysia
Kích thước: 600x600mm
Độ dày : 9.5mm
Ứng dụng : Ốp tường và lát sàn

279.000 
-35%
Mã SP đang cập nhật

Tên sản phẩm: JAMAICA ANTHRACITE
Mã sản phẩm: 60P014B
Xuất xứ: Malaysia
Kích thước: 600x600mm
Độ dày : 9.5mm
Ứng dụng : Ốp tường và lát sàn

279.000 
-41%
Mã SP đang cập nhật

Kiểu dáng: Gạch bóng – ốp tường
Kích thước: 300x600mm
Xuất xứ: Ấn độ

219.000 

NGÓI PHÒNG TẮM

-35%
Mã SP đang cập nhật

Tên sản phẩm: MARMI ARMENI WHITE
Mã sản phẩm: SR340A
Nhà sản xuất : Goucera
Xuất xứ: Malaysia
Kích thước: 300x600mm
Độ dày : 9.5mm
Ứng dụng : Ốp tường và lát sàn

309.000 
-35%
Mã SP đang cập nhật

Tên sản phẩm: MARMI VOLAKAS WHITE
Mã sản phẩm: SR339A
Nhà sản xuất : Goucera
Xuất xứ: Malaysia
Kích thước: 300x600mm
Độ dày : 9.5mm
Ứng dụng : Ốp tường và lát sàn

309.000 
-48%
Mã SP đang cập nhật

Tên sản phẩm: MARMI ARMENI BEIGE
Mã sản phẩm: SR340B
Nhà sản xuất : Goucera 
Xuất xứ: Malaysia 
Kích thước: 300x600mm
Độ dày : 9.5mm
Ứng dụng : Ốp tường và lát sàn

249.000 
-35%
Mã SP đang cập nhật

Tên sản phẩm: RAINSTONE BONE
Mã sản phẩm: SR5050A
Nhà sản xuất : Goucera 
Xuất xứ: Malaysia 
Kích thước: 300x600mm
Độ dày : 9.5mm
Ứng dụng : Ốp tường và lát sàn

279.000 
-35%
Mã SP đang cập nhật

Tên sản phẩm: RAINSTONE GREY
Mã sản phẩm: SR5050C
Nhà sản xuất : Goucera 
Xuất xứ: Malaysia 
Kích thước: 300x600mm
Độ dày : 9.5mm
Ứng dụng : Ốp tường và lát sàn

279.000